Beth yw'r mater?

Os yw’r porfa/clawdd mewn gardd gymunol yn un o’n cynlluniau, cysylltwch â’ch Swyddog Rheoli Asedau. Fodd bynnag, ni fyddwn yn torri porfa neu gloddiau mewn gerddi unigol, gan mai eich cyfrifoldeb chi yw hyn fel preswylydd.

Adrodd am waith trwsio