Os ydych chi’n credu bod Nwy yn gollwng gyda chi, ffoniwch Wales and West Utilities ar 0800 111 999 ar unwaith

Os bydd eich Larwm CO yn canu, ffoniwch Wales and West Utilities ar 0800 111 999 ar unwaith

Gwasanaeth gwresogi y tu allan i oriau

Dim ond argyfyngau y bydd ein timau yn eu mynychu (fel arfer mewn argyfwng, bydd perygl i ddiogelwch neu berygl yr achosir difrod helaeth i’r eiddo)

  • Hylif yn gollwng o system wresogi mewn ffordd anataliadwy, ni ellir atal hyn gan ddefnyddio bwced, ac mae’n achosi difrod helaeth i’r eiddo (eiddo eraill/cyfagos), bydd peiriannydd yn gwneud hwn yn ddiogel, ond mae’n bosibl na fydd hyn yn ei drwsio yn llawn, ac mae’n debygol y bydd gofyn ymweld eto ymhen ychydig oriau i gwblhau’r gwaith trwsio
  • Dim gwres canolog/dŵr poeth – bydd peiriannydd Cambria yn dod allan i’w wneud yn ddiogel (yn ôl y gofyn), gan ddarparu gwres trydanol dros dro – os caiff ei dderbyn.  Efallai y bydd y peiriannydd yn ffonio’r preswylydd ac yn cywiro hyn dros y ffôn

Beth allwch chi ei archwilio?

  • A oes credyd gennych chi yn y ddau fesurydd?
  • A oes unrhyw godau gwall ar eich mesurydd?  (bydd angen adrodd am hyn i’ch cyflenwr ynni)
  • Ewch i archwilio thermostat yr ystafell – a yw hwn ymlaen?
  • A yw eich falfiau rheiddiadur thermostatig wedi’u troi i fyny?
  • A oes unrhyw godau gwall yn fflachio ar y boeler?  (bydd hyn yn helpu’r peiriannydd i gywiro’r mater dros y ffôn, materion pwysedd, materion ailosod, ac ati)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here