Beth yw'r mater?

Nid ydym yn gyfrifol am fyrhau drysau er mwyn iddynt ffitio dros garpedi neu loriau. Bydd angen i chi gysylltu â saer a gofyn iddynt wneud y gwaith hwn, a thalu amdano eich hun.