Beth yw'r mater?

Ffoniwch ni ar 0800 052 2526

Os bydd y difrod wedi cael ei achosi gan fyrgleriaeth neu fandaliaeth, rhaid i chi adrodd amdano i’r heddlu yn y lle cyntaf, a byddant yn rhoi cyfeirnod trosedd i chi. Heb gyfeirnod trosedd, codir tâl arnoch chi am y gwaith trwsio.

Ni ddylech adael eich eiddo heb unrhyw un yno nes iddo gael ei ddiogelu, oherwydd ni fydd eich cwmni yswiriant yn talu am unrhyw fyrgleriaethau neu achosion o ddwyn a fydd yn digwydd yn ystod y cyfnod hwn.