Oriau agor y Pasg 2019. Bydd ein swyddfeydd ar gau ddydd Gwener 19 Ebrill a dydd Llun 22 Ebrill. Mewn argyfwng ffoniwch 0800 052 2526. Mwy o wybodaeth.
Dileu

Beth yw'r mater?

Ffoniwch ein rhif 24 awr, 0800 052 2526 ar unwaith.

Os bydd y difrod wedi cael ei achosi gan fyrgleriaeth neu fandaliaeth, rhaid i chi ei adrodd i’r heddlu yn gyntaf, a fydd yn rhoi cyfeirnod trosedd i chi.  Heb gyfeirnod trosedd, codir tâl arnoch chi am y gwaith trwsio.

Ni ddylech adael eich eiddo heb i neb ofalu amdano tra bod eich cartref yn anniogel, oherwydd ni fydd eich yswiriant yn cynnwys unrhyw achosion o dorri i mewn neu fyrgleriaethau y gallent ddigwydd yn ystod y cyfnod hwn.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here