Nid ydym yn gyfrifol am osod na chynnal a chadw unrhyw ddyfeisiau yn eich cartref. Bydd angen i chi drefnu bod plwmwr neu weithiwr cymwys perthnasol yn ei osod, gan dalu iddynt wneud y gwaith hwn.