Lôn Mancot
Mancot, Sir y Fflint
25
cartrefi

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Mae Lôn Mancot yn ddatblygiad arfaethedig o 25 o gartrefi fforddiadwy cynnes ac effeithlon o ran ynni, i’w rhentu ym mhentref Mancot, Sir y Fflint.

Byddai’r cynllun yn cynnwys cymysgedd o dai deulawr sengl, tai pâr a thai mewn arddull cowrt a byngalos er mwyn helpu i ddelio â’r prinder tai yn yr ardal.

Rydym yn gofyn am adborth y cyhoedd am y cynigion nawr.

Gweld y cynlluniau a dogfennau ategol a gwneud sylwadau (Saesneg yn unig)

Lleoliad
Datblygiad