Fferm Plas Morfa
Prestatyn, Sir Ddinbych
35
cartrefi

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Mae Fferm Plas Morfa yn ddatblygiad arfaethedig o 35 o gartrefi fforddiadwy ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych.

Byddai’r cynllun yn cynnwys cymysgedd o dai dwy a thair ystafell wely a fflatiau un ystafell wely.

Lleoliad
Datblygiad