Nant y Môr,
Prestatyn

Ynglŷn â Nant y Môr, Prestatyn

Nant y Môr oedd ein cynllun gofal ychwanegol cyntaf, gan gynnig ffordd o fyw newydd i breswylwyr Sir Ddinbych pan agorodd ym mis Tachwedd 2011.

Mae’n cynnwys 59 o fflatiau mewn lleoliad arbennig ym Mhrestatyn, gan edrych allan dros arfordir Gogledd Cymru. Mae gwasanaeth bws rheolaidd yn cysylltu Nant-Y-Môr a chanol tref Prestatyn ac mae gorsaf rheilffordd Prestatyn gerllaw hefyd. Adeiladwyd Nant y Môr mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Ddinbych.

Cymhwysedd

Er mwyn cael eich hystyried am fflat yn Nant y Môr:

 • Rhaid eich bod yn 60+ oed
 • Rhaid bod gennych chi angen gofal a chymorth

Rhoddir blaenoriaeth i bobl sy’n byw yn Sir Ddinbych yn barod.

Ymholiadau cyffredinol & sut i wneud cais

I gael gwybodaeth Atgyfeirio, Asesu a Dyrannu ffoniwch 01745 887177 yn ystod oriau swyddfa, sef 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol e-bostiwch contactus@wwha.co.uk neu ffoniwch 0800 052 2526.

Nodweddion

 • 27 o fflatiau un ystafell wely
 • 32 o fflatiau dwy ystafell wely
 • Darparir gofal ar y safle 24 awr y dydd gan Gyngor Sir Ddinbych
 • Ystafelloedd cawod y gellir cerdded i mewn iddynt ac sy’n gysylltiedig, a cheginau cyfoes gosodedig
  (heb gynnwys nwyddau gwynion); mae nifer o’r fflatiau yn cynnwys balconi
 • Bwyty Golwg y Mynydd, sy’n gweini prydau wedi’u coginio yn ffres bob dydd
 • Safleoedd lolfa ac ystafell ar gyfer gwesteion
 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Gerddi wedi’u tirlunio
 • Terasau
 • Lle storio bygis
 • Lle trin gwallt
 • Cynhelir gweithgareddau cymunedol rheolaidd ar y safle

Lleoliad

Beth yw Gofal Ychwanegol?

Nid fflat neu dŷ yn unig yw gofal ychwanegol – eich cartref chi ydyw, a bydd gennych eich drws ffrynt eich hun. Trwy symud i un o’n cynlluniau, gallwch gychwyn ar gyfnod newydd yn eich bywyd, gan wybod y gallwch chi fyw bywyd annibynnol yma a bod gofal a chymorth ar gael gan ein tîm cymorth ar y safle pan fydd ei angen arnoch.

Mae pob unigolyn yn wahanol, felly fel preswylydd, bydd y gofal a’r cymorth a ddarparir yn dibynnu ar eich anghenion. Mae cyfle i chi gymdeithasu, cyfarfod pobl newydd a mwynhau dysgu sgiliau newydd hefyd.