Rydw i eisiau newid rhywbeth yn fy nghartref

Bydd angen i chi ofyn i ni yn ysgrifenedig os ydych yn dymuno gwneud newidiadau i’ch cartref neu i’ch Contract Meddiannaeth (gan gynnwys gwneud cais i gael anifail anwes). A fyddech gystal â llenwi’r ffurflen hon i ofyn am ganiatâd i wneud newid neu i gysylltu â’ch Swyddog Tai.