A ydych chi’n caniatáu anifeiliaid anwes?

Ydym mewn bron pob achos – rydym yn ymwybodol o’r hapusrwydd a’r cwmni y gall anifeiliaid anwes ei gynnig, a’r unig beth a ofynnwn yw eich bod yn dilyn rhai rheolau syml. A fyddech gystal â rhoi gwybod i’ch swyddog tai os ydych yn bwriadu cael anifail anwes. Ar ôl i chi gael anifail anwes, dylech ofalu amdanynt mewn ffordd gyfrifol, gan sicrhau na fyddant yn peri niwsans i gymdogion. Ni chewch gadw unrhyw anifail sydd wedi’i gofrestru dan Ddeddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus 1976, a dim ond os oes gennych chi dystysgrif eithriad gan lys y cewch chi gadw ci sydd wedi’i gofrestru dan Ddeddf Cŵn Peryglus 1991. Cysylltwch â’ch swyddog tai os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os bydd gofyn i chi gael cyngor.