Beth yw'r mater?

Nid ydym yn gyfrifol am ddelio â phlâu llygod yn eich gardd, oni bai ei bod yn ardd gymunol yn eich cynllun.

Os oes gennych chi ardd gymunol, a fyddech gystal â chysylltu â’r tîm trwsio ar y rhif isod.  Byddwn yn delio â llygod mawr neu lygod os ydynt yn dod i mewn i’ch cartref neu’r lle yn nho eich cartref.

Os felly, dylech lenwi’r ffurflen trwsio neu ffonio’r tîm trwsio ar 0800 052 2526.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here