Beth yw'r mater?

Nid ydym yn gyfrifol am ddelio â phlâu llygod yn eich gardd, oni bai ei bod yn ardd gymunol yn eich cynllun.

Os oes gennych chi ardd gymunol, a fyddech gystal â chysylltu â’r tîm trwsio ar y rhif isod.

Byddwn yn ymgymryd â gwaith trwsio i atal llygod mawr neu lygod rhag dod i mewn i’ch cartref neu’r lle yn nho eich cartref unwaith y byddwch wedi delio â’r pla. Os felly,

dylech lenwi’r ffurflen gwaith trwsio neu ffonio’r tîm trwsio ar 0800 052 2526.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here