Beth yw'r mater?

Nid ydym yn gyfrifol am ddelio â phlâu llygod yn eich gardd, oni bai ei bod yn ardd gymunol yn eich cynllun. Os oes gennych chi ardd gymunol, cysylltwch â’r tîm trwsio ar y rhif isod.

Byddwn yn delio â llygod neu lygod ffyrnig os ydynt yn dod i mewn i’ch cartref neu do eich cartref. Os felly, ewch ati i lenwi’r ffurflen gwaith trwsio neu ffoniwch y tîm trwsio ar 0800 052 2526.