Beth yw'r mater?

Yn gyntaf, ceisiwch dynnu unrhyw wallt neu sebon neu wastraff bwyd a allai fod yn blocio’r bibell. Os na fydd hyn yn gweithio, ceisiwch ddefnyddio deunydd ewynnog er mwyn dadflocio sinciau, y gallwch ei brynu mewn nifer o siopau DIY neu archfarchnadoedd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr un sy’n ewynnog gan ei fod yn gorchuddio’r pibellau ac mae’n fwy effeithiol. Sicrhewch eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau yn ofalus.

Sylwer na fydd cannydd yn clirio pibell sydd wedi blocio. Fodd bynnag, argymhellwn y dylid defnyddio cannydd neu ddeunydd glanhau sinciau sy’n ewynnog yn rheolaidd (tua unwaith y mis) er mwyn cadw’ch pibellau yn lân ac yn rhydd rhag ysgyrion.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here