Beth yw'r mater?

Os yw’r goeden ar dir Tai Wales & West neu o fewn terfynau eich eiddo, dylech lenwi’r ffurflen uchod.  Os yw’r goeden mewn cyflwr peryglus, byddwn yn trefnu ei bod yn cael ei harchwilio.

Os yw’r goeden yn destun Gorchymyn Diogelu Coed, rhaid i ni wneud cais i’r awdurdod perthnasol er mwyn gwneud unrhyw waith arni.  Gall hyn gymryd ychydig amser.

Ni allwn dorri coed na chloddiau yn ystod y tymor pan fo’r adar yn nythu, rhwng mis Mawrth a mis Awst, yn unol â chanllawiau RSPB.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here