Beth yw'r mater?

Oni bai eich bod yn byw mewn bloc o fflatiau neu gynllun ymddeol lle y ceir erial deledu gymunol, nid ydym yn gyfrifol am osod erialau teledu.  Bydd angen i chi gysylltu ag arbenigwr a fydd yn gosod un ar eich cyfer.