Heol Lerpwl
Bwcle, Sir y Fflint
200
cartrefi

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Tai Wales & West yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio amlinell ar gyfer datblygiad preswyl, prif fynediad, lliniaru ecolegol, man agored cyhoeddus, pyllau system draenio cynaliadwy (SuDs) a threfniadau draenio, dymchwel 55 Heol Lerpwl, Bwcle a’r gwaith cysylltiedig ar tir ar Heol Lerpwl, Bwcle.

Mae modd i chi archwilio copïau o’r canlynol:
• y cais arfaethedig;
• y cynlluniau; a
• dogfennau ategol eraill

Gallwch ddod o hyd i gopïau electronig drwy fynd i www.asbriplanning.co.uk/statutory-pre-application-consultation. Os nad ydych yn gallu cael mynediad at y dogfennau yn electronig gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth hon drwy anfon ebost at mail@asbriplanning.co.uk neu drwy ffonio 02920 732652.

Dylai unrhyw sydd yn dymuno gwneud sylwadau ynglŷn a’r datblygiad arfaethedig ysgrifennu at yr asiant drwy ebostio mail@asbriplanning.co.uk neu Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS erbyn diwedd y dydd 3ydd Mehefin 2021.