Mae gennyf Gerdyn Sweipio, a ydw i’n gallu defnyddio hon o hyd?

Gall preswylwyr sy’n defnyddio Cardiau Sweipio ar hyn o bryd, barhau i dalu fel hyn.Talu trwy drefniant Debyd Uniongyrchol yw’r ffordd symlaf o dalu’ch rhent, wrth i daliadau rheolaidd gael eu cymryd o’ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu ar ddyddiad sy’n addas i chi.

Cysylltu â’m Swyddog Tai