Ble allaf i gael gwybod yr hyn i’w wneud am broblem benodol yn fy nghartref neu y tu allan i’m cartref? ⁠

Mae ein tudalen adrodd am waith trwsio yn cynnwys canllawiau am yr hyn i’w wneud am amrediad o faterion yn y cartref, o fod heb wres, dŵr poeth neu drydan i ddrysau wedi torri a dŵr yn gollwng. ⁠Gallwch gael gwybod yr hyn i’w wneud am faterion allanol hefyd fel llygod mawr, llygod, gwenyn a gwenyn meirch neu goed sydd wedi tyfu’n wyllt.

⁠Troi at dudalen adrodd am waith trwsio.