957
o gartrefi yn yr ardal hon
1
ystafell wely
2
ystafell wely
3
ystafell wely
4+
ystafell wely
Ymddeol
1-4+
ystafell wely

Ynglŷn â’r ardal hon

Mae gennym dros 950 o gartrefi yn Wrecsam, Gogledd Cymru.

Lleolir mwyafrif ein cartrefi anghenion cyffredinol yng nghyffiniau Hightown a Barracksfield. Yn ogystal, mae gennym eiddo mewn ardaloedd sydd gerllaw canol y dref megis Gwersyllt, Acrefair, Marchwiel, Summerhill, Coedpoeth a Rhosrobin. Ymhellach i ffwrdd, mae gennym gartrefi yn Rhiwabon, Y Waun a Phen-y-cae.

Lleolir ein cynlluniau ymddeol yn Wrecsam yn Llai a Hightown.

Mae gan Dai Wales & West y math canlynol o lety yn yr ardal hon:

 • Tai cyffredinol
 • Ymddeol
 • Gofal Ychwanegol

Lleoliad

Sut i wneud cais

Rydym yn rheoli ein rhestrau aros ein hunain am gartrefi yn Wrecsam. Edrychwch isod i weld pryd y mae’n rhestr aros ar agor.

Allwedd:

 • Yn cymryd ymholiadau i fynd ar restr yn yr ardal yna
 • Ddim yn cymryd ymholiadau i fynd ar restr yn yr ardal yna

Sut i wneud cais

Rydym yn rheoli ein rhestrau aros ein hunain am gartrefi yn Wrecsam. Edrychwch isod i weld pryd y mae’n rhestr aros ar agor.

Allwedd:

 • Yn cymryd ymholiadau i fynd ar restr yn yr ardal yna
 • Ddim yn cymryd ymholiadau i fynd ar restr yn yr ardal yna
1 Ystafell wely | Tai cyffredinol
 • Acre-fair | Fflat
 • Cefn-mawr | Fflat
 • Y Waun | Fflat
 • Gwersyllt |  Fflat
 • Hightown – Barracks Field | Fflat
 • Ponciau |
 • Rhosrobin | Fflat
 • Rhiwabon | Fflat
 • Summerhill | Fflat
 • Tref Wrecsam | Fflat
2 Ystafell wely | Tai cyffredinol
 • Acre-fair | Fflat (Uwch llawr yn unig
 • Acre-fair |
 • Gwaunyterfyn |
 • Brychdwn |
 • Parc Caia |
 • Cefn-mawr |
 • Y Waun | Fflat
 • Coed-porth |
 • Gwersyllt | Fflat
 • Gwersyllt |
 • Hightown – Barracks Field | Fflat
 • Marchwiail |
 • Owrtyn |
 • Pentre Brychdwn |
 • Pen-y-cae |
 • Ponciau | Byngalo
 • Ponciau |
 • Rhosrobin |
 • Rhosymedre | Byngalo
 • Rhosymedre |
 • Rhiwabon | Fflat (Uwch llawr yn unig)
 • Summerhill |
 • Tref Wrecsam |
 • Tref Wrecsam | Fflat (Uwch llawr yn unig)

Ymholiad i fynd ar restr

3 Ystafell wely | Tai cyffredinol
 • Acre-fair |
 • Coed-porth|
 • Gresffordd |
 • Gwersyllt |
 • Hightown – Barracks Field |
 • Marchwiail |
 • Owrtyn |
 • Pentre Brychdwn |
 • Pen-y-cae |
 • Ponciau |
 • Rhosllanerchrugog |
 • Rhosrobin |
 • Rhosymedre |
 • Rhiwabon |
 • Rhiwabon | Fflat
 • Summerhill |
 • Tref Wrecsam |
 • Tref Wrecsam | Fflat

Ymholiad i fynd ar restr

4+ Ystafell wely | Tai cyffredinol
 • Acre-fair |
 • Marchwiail |
 • Tref Wrecsam |
Ymddeol
 • Hightown – Barracks Field |  (3 Ystafell wely)
 • Hightown – Barracks Field | Fflat (1 Ystafell wely)
 • Marchwiail | Byngalo (2 Ystafell wely)
 • Pen-y-cae | Fflat (1 Ystafell wely)
 • Tref Wrecsam | Fflat (1 Ystafell wely)

Ymholiad i fynd ar restr

Cyngor Wrecsam yw darparwr mwyaf cartrefi fforddiadwy yn yr ardal hon. Felly, er mwyn cael mwy o ddewisiadau, fe’ch cynghorwn i gofrestru gyda Chyngor Wrecsam.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
www.wrexham.gov.uk
01978 298993

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here