929
gartrefi yn yr ardal hon
1
ystafell wely
2
ystafell wely
3
ystafell wely
4
ystafell wely
Ymddeol
1-4
ystafell wely

Ynglŷn â’r ardal hon

Mae gennym dros 950 o gartrefi yn Sir y Fflint, a leolir yng ngogledd-ddwyrain Cymru ar y ffin â Lloegr.

Lleolir mwyafrif ein cartrefi anghenion cyffredinol ym mhrif drefi Sir y Fflint sef Bwcle, Yr Wyddgrug, Y Fflint, Treffynnon, Queensferry a Chei Connah. Yn ogystal, mae gennym gartrefi ym Mancot a Maes-glas.

Lleolir ein cynlluniau ymddeol yn Sir y Fflint yng Nghei Connah.

Mae gan Dai Wales & West y math canlynol o lety yn yr ardal hon:

  • Tai cyffredinol
  • Ymddeol
  • Gofal Ychwanegol

Lleoliad

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yng Sir y Fflint, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â Flintshire Housing
Gwefan: flintshirehousing.co.uk
Ffôn: 01352 703777

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yng Sir y Fflint, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â Flintshire Housing
Gwefan: flintshirehousing.co.uk
Ffôn: 01352 703777

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here