157
o gartrefi yn yr ardal hon
1
ystafell wely
2
ystafell wely
3
ystafell wely
4
ystafell wely
Ymddeol
1-4
ystafell wely

Ynglŷn â’r ardal hon

Mae gennym tua 155 o gartrefi anghenion cyffredinol ac ar gyfer pobl hŷn ar draws Sir Gaerfyrddin.

Lleolir mwyafrif ein cartrefi anghenion cyffredinol yn Nrefach Felindre, Pencader, Castellnewydd Emlyn a Llanymddyfri, lle y mae gennym gynlluniau ymddeol ar gyfer y rhai dros 55 oed hefyd.

Mae gan Dai Wales & West y math canlynol o lety yn yr ardal hon:

  • Tai cyffredinol
  • Ymddeol
  • Gofal Ychwanegol

Lleoliad

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yn Sir Gaerfyrddin, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/housing/renting-a-home/#.W1g-a9JKiUl
Ffôn: 01554 899389

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yn Sir Gaerfyrddin, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/housing/renting-a-home/#.W1g-a9JKiUl
Ffôn: 01554 899389

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here