389
o gartrefi yn yr ardal hon
1
ystafell wely
2
ystafell wely
3
ystafell wely
4
ystafell wely
Ymddeol
1-4
ystafell wely

Ynglŷn â’r ardal hon

Mae gennym dros 389o gartrefi yn Sir Ddinbych. Lleolir bron ein holl eiddo anghenion cyffredinol a’n cynlluniau ymddeol yma ym Mhrestatyn a’r Rhyl.

Mae gan Dai Wales & West y math canlynol o lety yn yr ardal hon:

Lleoliad

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yn Sir Ddinbych, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â Thai Sir Ddinbych
www.denbighshire.gov.uk
0300 1240050

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yn Sir Ddinbych, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â Thai Sir Ddinbych
www.denbighshire.gov.uk
0300 1240050

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here