378
o gartrefi yn yr ardal hon
1
ystafell wely
2
ystafell wely
3
ystafell wely
4
ystafell wely
Ymddeol
1-4
ystafell wely
257
Residents

Ynglŷn â’r ardal hon

Mae gennym dros 380 o gartrefi anghenion cyffredinol ac ar gyfer pobl hŷn ar draws Sir Benfro.

Lleolir mwyafrif ein cartrefi anghenion cyffredinol yn Abergwaun, Crymych a Scleddau. Mae gennym gynlluniau llai o faint yn Nhrefdraeth, Felindre Farchog a Threletert.

Yn ogystal, mae gennym gynlluniau ymddeol ar gyfer y rhai dros 55 oed yn Abergwaun ac yng Nghrymych.

Mae gan Dai Wales & West y math canlynol o lety yn yr ardal hon:

  • Tai cyffredinol
  • Ymddeol
  • Gofal Ychwanegol

Lleoliad

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yn Sir Benfro, bydd angen i chi gysylltu â ChoiceHomes@Pembrokeshire.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: http://www.choicehomespembrokeshire.org/
Ffôn: 01437 764551 / 763688
E-bost: CBL@pembrokeshire.gov.uk

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yn Sir Benfro, bydd angen i chi gysylltu â ChoiceHomes@Pembrokeshire.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: http://www.choicehomespembrokeshire.org/
Ffôn: 01437 764551 / 763688
E-bost: CBL@pembrokeshire.gov.uk

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here