309
o gartrefi yn yr ardal hon
1
ystafell wely
2
ystafell wely
3
ystafell wely
4+
ystafell wely
Ymddeol
1-3
ystafell wely

Ynglŷn â’r ardal hon

Mae gennym dros 300 o gartrefi anghenion cyffredinol ac ar gyfer pobl hŷn ar draws Rhondda Cynon Taf.

Mae mwyafrif ein cartrefi yn yr ardal hon yn gynlluniau ymddeol, a leolir yn bennaf yn y Rhondda yn Pentre, Pen-y-graig, Tonpentre, Treherbert ac Ystrad. Yn ogystal, mae gennym gynlluniau yn Nhonyrefail ac yn Aberpennar.

Yn ogystal, mae gennym nifer fach o gartrefi anghenion yng nghyffiniau ardaloedd Pentre, Ystrad ac Ynys-y-bŵl yn bennaf.

Mae gan Dai Wales & West y math canlynol o lety yn yr ardal hon:

  • Tai cyffredinol
  • Ymddeol
  • Gofal Ychwanegol

Lleoliad

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yn Rhondda Cynon Taf, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: https://www.homefinderrct.org.uk/
Ffôn: 01443 425678

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yn Rhondda Cynon Taf, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: https://www.homefinderrct.org.uk/
Ffôn: 01443 425678

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here