1016
o gartrefi yn yr ardal hon
1
ystafell wely
2
ystafell wely
3
ystafell wely
4
ystafell wely
Ymddeol
1-4
ystafell wely

Ynglŷn â’r ardal hon

Mae gennym dros 1,000 o gartrefi anghenion cyffredinol ac ar gyfer pobl hŷn ar draws Powys.

Lleolir mwyafrif ein cartrefi anghenion cyffredinol yn Aberhonddu, Llandrindod a Hawau. Mae gennym gynlluniau llai mewn pentrefi eraill sydd ar y cyrion hefyd, megis Crughywel, Llanfair-ym-Muallt, Y Gelli Gandryll a Phontsenni.

Mae’n cynlluniau ymddeol ar gyfer y rhai dros 55 oed ym Mhowys yn y Drenewydd, Aberhonddu, Crughywel, Llandrindod, Machynlleth, y Drenewydd a Llanandras

Wales & West Housing have the following type of accommodation in this area:

Lleoliad

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref ym Mhowys, mae angen i chi ymuno â’r Cynllun Neilltuo Cyffredin sy’n cael ei redeg gan Gyngor Powys.

Ffôn: 01597 827464
Gwefan: https://customer.powys.gov.uk/article/2655/Apply-for-council-housing
E-bost: housing@powys.gov.uk
Facebook: https://www.facebook.com/Powys-County-Council-Housing-Services

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref ym Mhowys, mae angen i chi ymuno â’r Cynllun Neilltuo Cyffredin sy’n cael ei redeg gan Gyngor Powys.

Ffôn: 01597 827464
Gwefan: https://customer.powys.gov.uk/article/2655/Apply-for-council-housing
E-bost: housing@powys.gov.uk
Facebook: https://www.facebook.com/Powys-County-Council-Housing-Services

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here