1349
o gartrefi yn yr ardal hon
1
ystafell wely
2
ystafell wely
3
ystafell wely
4
ystafell wely
Ymddeol
1-4
ystafell wely

Ynglŷn â’r ardal hon

Mae gennym dros 1,300 o gartrefi anghenion cyffredinol ac ar gyfer pobl hŷn ar draws sawl rhan o’r sir.

Lleolir mwyafrif ein cartrefi anghenion cyffredinol yng nghyffiniau Bracla, Mynydd Cynffig a’n cynlluniau adfywio yn Y Betws. Mae gennym gynlluniau llai mewn ardaloedd eraill hefyd megis Llangynwyd, Coety a Phorthcawl.

Yn ogystal, mae gennym gynlluniau ymddeol ar gyfer y rhai dros 55 oed ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Y Betws, Blaengarw, Y Pîl a Maesteg.

Mae gan Dai Wales & West y math canlynol o lety yn yr ardal hon:

  • Tai cyffredinol
  • Ymddeol
  • Gofal Ychwanegol

Lleoliad

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref ym Mhen-y-bont ar Ogwr, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: www.bridgend.gov.uk
Ffôn: 01656 643643

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref ym Mhen-y-bont ar Ogwr, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: www.bridgend.gov.uk
Ffôn: 01656 643643

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here