421
o gartrefi yn yr ardal hon
1
ystafell wely
2
ystafell wely
3
ystafell wely
4
ystafell wely
Ymddeol
1-4
ystafell wely

Ynglŷn â’r ardal hon

Mae gennym dros 420 o gartrefi anghenion cyffredinol ac ar gyfer pobl hŷn ar draws Merthyr Tudful.

Lleolir mwyafrif ein cartrefi anghenion cyffredinol yn Ynysowen a Thwyncarmel.  Mae gennym gynlluniau llai o faint yn Abercannaid, Mynwent y Crynwyr a Vulcan House a Vulcan Brewery, Merthyr Tudful.

Yn ogystal, mae gennym gynlluniau ymddeol ar gyfer y rhai dros 55 oed yn Nowlais, Y Gurnos a Throed-y-rhiw.

Mae gan Dai Wales & West y math canlynol o lety yn yr ardal hon:

  • Tai cyffredinol
  • Ymddeol
  • Gofal Ychwanegol

Lleoliad

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref ym Merthyr Tudful, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan:  www.livingmerthyrtydfil.org.uk
Ffôn: 01685 725000

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref ym Merthyr Tudful, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan:  www.livingmerthyrtydfil.org.uk
Ffôn: 01685 725000

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here