283
o gartrefi yn yr ardal hon
1
ystafell wely
2
ystafell wely
3
ystafell wely
Ymddeol
1-3
ystafell wely

Ynglŷn â’r ardal hon

Mae gennym tua 280 o gartrefi yng Nghonwy ac ar hyd arfordir Gogledd Cymru.

Lleolir ein cartrefi anghenion cyffredinol yn Llandrillo-yn-Rhos, Hen Golwyn, Bae Cinmel ac Abergele, a cheir cynlluniau ymddeol yn Llandudno, Deganwy, Llandrillo-yn-Rhos ac Abergele.

Mae gan Dai Wales & West y math canlynol o lety yn yr ardal hon:

  • Tai cyffredinol
  • Ymddeol
  • Gofal Ychwanegol

Lleoliad

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yng Nghonwy, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â Thai Conwy
Gwefan: www.conwy.gov.uk
Ffôn: 0300 1240050

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yng Nghonwy, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â Thai Conwy
Gwefan: www.conwy.gov.uk
Ffôn: 0300 1240050

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here