856
o gartrefi yn yr ardal hon
1
ystafell wely
2
ystafell wely
3
ystafell wely
4
ystafell wely
Ymddeol
1-4
ystafell wely

Ynglŷn â’r ardal hon

Mae gennym dros 850 o gartrefi anghenion cyffredinol ac ar gyfer pobl hŷn ar draws sawl rhan o’r sir.

Lleolir mwyafrif ein cartrefi anghenion cyffredinol yng nghyffiniau Aberystwyth, Aberteifi, Llechryd, Bow Street a Llanbedr Pont Steffan.  Yn ogystal, mae gennym gynlluniau llai mewn ardaloedd eraill megis Borth, Llan-non, Ceinewydd, Tregaron ac Aberaeron. Mae’n cynlluniau ymddeol ar gyfer y rhai dros 55 oed yn Aberystwyth ac yn Aberteifi.

Mae gan Dai Wales & West y math canlynol o lety yn yr ardal hon:

  • Tai cyffredinol
  • Ymddeol
  • Gofal Ychwanegol

Lleoliad

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yng Ngheredigion, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan:  http://www.ceredigionhousingoptions.cymru/
Ffôn:  01545 574123

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yng Ngheredigion, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan:  http://www.ceredigionhousingoptions.cymru/
Ffôn:  01545 574123

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here