177
o gartrefi yn yr ardal hon
1
ystafell wely
2
ystafell wely
3
ystafell wely
Ymddeol
1-3
ystafell wely

Ynglŷn â’r ardal hon

Mae gennym tua 170 o gartrefi anghenion cyffredinol ac ar gyfer pobl hŷn ar draws Caerffili.

Lleolir mwyafrif ein cartrefi anghenion cyffredinol yn Rhymni. Mae gennym gynlluniau llai yn Ystrad Mynach ac yn Nelson hefyd. Mae gennym gynlluniau ymddeol ar gyfer y rhai dros 55 oed yng Nghaerffili, Hengoed a Rhymni.

Mae gan Dai Wales & West y math canlynol o lety yn yr ardal hon:

  • Tai cyffredinol
  • Ymddeol
  • Gofal Ychwanegol

Lleoliad

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yng Nghaerffili, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: http://www.homesearchcaerphilly.org/
Ffôn: 01443 873521

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yng Nghaerffili, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: http://www.homesearchcaerphilly.org/
Ffôn: 01443 873521

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here