2855
o gartrefi yn yr ardal hon
1
ystafell wely
2
ystafell wely
3
ystafell wely
4
ystafell wely
Ymddeol
1-4
ystafell wely

Ynglŷn â’r ardal hon

Mae gennym dros 2,850 o gartrefi anghenion cyffredinol ac ar gyfer pobl hŷn ar draws sawl ardal yn y brifddinas.

Lleolir mwyafrif ein cartrefi anghenion cyffredinol yng nghyffiniau Caerau, Trelái, Y Sblot a Llaneirwg. Mae gennym gynlluniau llai mewn ardaloedd eraill hefyd megis Pontcanna, Llandaf a Thongwynlais. Mae’n cynlluniau ymddeol yng Nghaerdydd ar gyfer y rhai dros 55 oed yn Rhiwbeina, yr Eglwys Newydd a’r Sblot.

Mae gan Dai Wales & West y math canlynol o lety yn yr ardal hon:

  • Tai cyffredinol
  • Ymddeol
  • Gofal Ychwanegol

Lleoliad

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yng Nghaerdydd, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Housing/Applying-for-housing/Pages/Applying-for-housing.aspx
Ffôn: 029 2053 7111

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref yng Nghaerdydd, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Housing/Applying-for-housing/Pages/Applying-for-housing.aspx
Ffôn: 029 2053 7111

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here