475
o gartrefi yn yr ardal hon
1
ystafell wely
2
ystafell wely
3
ystafell wely
4+
ystafell wely
Ymddeol
1-4+
ystafell wely

Ynglŷn â’r ardal hon

Mae gennym dros 470 o gartrefi anghenion cyffredinol ac ar gyfer pobl hŷn ar draws Bro Morgannwg.

Lleolir mwyafrif ein cartrefi anghenion cyffredinol yn y Barri, gan gynnwys Glannau’r Barri, Y Rhws a Llandochau. Yn ogystal, mae gennym gynlluniau llai mewn trefi a phentrefi eraill megis y Bont-faen, Penarth, Gwenfô ac Aberthin.

Lleolir ein cynlluniau ymddeol ar gyfer y rhai dros 55 oed yn Nhregatwg, Dinas Powys, Penarth a Llanilltud Fawr.

Mae gan Dai Wales & West y math canlynol o lety yn yr ardal hon:

  • Tai cyffredinol
  • Ymddeol
  • Gofal Ychwanegol

Lleoliad

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref ym Mro Morgannwg, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/Housing/Homes4u/Homes4U.aspx
Ffôn: 01446 709840

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Sut i wneud cais

I wneud cais am gartref ym Mro Morgannwg, bydd angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/Housing/Homes4u/Homes4U.aspx
Ffôn: 01446 709840

Hysbysebir eiddo sydd ar gael ar Gumtree hefyd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here