Tir yng Nghlos yr Orsaf
Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr
10
o gartrefi fforddiadwy

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Mae Tai Wales & West yn bwriadu datblygu 10 uned newydd yng Nghlos yr Orsaf, Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae cynlluniau a dogfennau ategol ar gael i’w lawrlwytho.

Rydym yn ceisio’ch safbwyntiau a’ch sylwadau chi am ein cynigion, ac mae modd anfon y rhain atom mewn neges e-bost, yn y post neu thrwy lenwi ein ffurflen adborth.

E-bost: developmentconsultations@wwha.co.uk
Post: Tai Wales & West, Tŷ Archway, 77 Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF145DU

Rhowch eich adborth nawr

Lleoliad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here