Oriau agor dros y Nadolig:  Ar gau 4pm Gwener 21 Rhagfyr tan 8.30am Mercher 2 Ionawr

Dileu
Fferm Woodlands
Gwersyllt, Wrecsam
23
cartrefi fforddiadwy

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Mae Tai Wales & West yn bwriadu adeiladu 23 o gartrefi newydd ar 1.52 hectar o dir ar Fferm Woodland, i’r gogledd o Lôn Dodds yn y pentref.

Byddai’r datblygiad yn cynnwys cymysgedd o fflatiau a thai un, dwy a thair llofft.

Mae gwybodaeth bellach ar y cynllun ar gael drwy ymgynghoriaeth gynllunio AXIS.

Lleoliad
Datblygiad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here