Tir ar Bryn Awel
Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug
23
o gartrefi fforddiadwy

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Mae Tai Wales & West yn bwriadu datblygu 23 uned newydd Tir ar Gwesty Bryn Awel a Thai allan, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug.

Mae cynlluniau a dogfennau ategol ar gael i’w lawrlwytho.

Rydym yn ceisio’ch safbwyntiau a’ch sylwadau chi am ein cynigion, ac mae modd anfon y rhain atom mewn neges e-bost, yn y post neu thrwy lenwi ein ffurflen adborth.

E-bost: developmentconsultations@wwha.co.uk
Post: Tai Wales & West, Tŷ Archway, 77 Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF145DU

Rhowch eich adborth nawr

Lleoliad
Supporting Documents
Supporting Documents

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here