Subway Road
Y Barri, Bro Morgannwg
72
fflatiau
63
o fflatiau 1 ystafell wely
9
fflat 2 ystafell wely

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid datblygu tymor hir Jehu Construction i ddod â 72 o fflatiau i’w rhentu i dref glan môr boblogaidd Y Barri. 

Wedi’i adeiladu mewn 2 floc o 4 a 5 llawr gyda mynediad lifft, mae’r cynllun yn parhau i adfywio ardal  Dociau’r dref. 

Bydd pob bloc yn cynnwys cymysgedd o fflatiau 1 a 2 ystafell wely modern ac effeithlon. 

Dechreuodd y gwaith ar y safle ym mis Mehefin 2020 ac mae disgwyl iddo gael ei gwblhau yn haf 2021. 

Lleoliad

Beth sydd gan Barri i'w gynnig? 

Yn dref boblogaidd gan dwristiaid, mae Barri yn enwog am ei ffair bleser, ei thraethau a’r gyfres gomedi deledu Gavin & Stacey. 

Gydag un o’r marchnadoedd tai sy’n tyfu cyflymaf, mae prinder dybryd o dai fforddiadwy i’w rhentu yn y dref. 

Bydd y datblygiad yn parhau i foderneiddio Glannau’r Barri sydd ag amrywiaeth o archfarchnadoedd, siopau, ysgolion, llyfrgelloedd a gwasanaethau hanfodol eraill. Mae swyddfeydd Cyngor Bro Morgannwg gerllaw  yn ogystal â chysylltiadau trên a bws sy’n ei wneud yn lleoliad cynaliadwy iawn i’n preswylwyr. 

 phwy ddylwn i gysylltu ynglŷn â'r datblygiad? 

Ar gyfer ymholiadau ynghylch y cynllun adeiladu hwn, cysylltwch â Waterstone Homes ar customer.care@waterstonehomes.com 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynllun, e-bostiwch – development.queries@wwha.co.uk 

Sut i wneud cais 

Ar ôl eu cwblhau, bydd yr eiddo hwn yn cael ei ddyrannu yn unol â Chofrestr Tai Homes4U Cyngor Sir Bro Morgannwg. I wneud cais am gartref yn Y Barri mae angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol. 

Gwefan: www.valeofglamorgan.gov.uk
Rhif ffôn: 01446 709840 

FAQs

Beth sydd gan Barri i'w gynnig? 

Yn dref boblogaidd gan dwristiaid, mae Barri yn enwog am ei ffair bleser, ei thraethau a’r gyfres gomedi deledu Gavin & Stacey. 

Gydag un o’r marchnadoedd tai sy’n tyfu cyflymaf, mae prinder dybryd o dai fforddiadwy i’w rhentu yn y dref. 

Bydd y datblygiad yn parhau i foderneiddio Glannau’r Barri sydd ag amrywiaeth o archfarchnadoedd, siopau, ysgolion, llyfrgelloedd a gwasanaethau hanfodol eraill. Mae swyddfeydd Cyngor Bro Morgannwg gerllaw  yn ogystal â chysylltiadau trên a bws sy’n ei wneud yn lleoliad cynaliadwy iawn i’n preswylwyr. 

 phwy ddylwn i gysylltu ynglŷn â'r datblygiad? 

Ar gyfer ymholiadau ynghylch y cynllun adeiladu hwn, cysylltwch â Waterstone Homes ar customer.care@waterstonehomes.com 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynllun, e-bostiwch – development.queries@wwha.co.uk 

Sut i wneud cais 

Ar ôl eu cwblhau, bydd yr eiddo hwn yn cael ei ddyrannu yn unol â Chofrestr Tai Homes4U Cyngor Sir Bro Morgannwg. I wneud cais am gartref yn Y Barri mae angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol. 

Gwefan: www.valeofglamorgan.gov.uk
Rhif ffôn: 01446 709840 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here