Maes Yr Hufenfa
Ffordd yr Orsaf, Sanclêr
45
fflatiau a thai

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid adeiladu hirdymor, Jones Brothers (Henllan) Ltd, i ddatblygu 45 o gartrefi newydd ar safle hen hufenfa.

Bydd y datblygiad yn gymysgedd o fflatiau 1 ystafell wely, byngalos a thai 2, 3 a 4 ystafell wely.  Bydd y gymysgedd yn cynnwys: 10 o fflatiau 1 ystafell wely, 4 o fyngalos 2 ystafell wely, 22 tŷ 2 ystafell wely, 8 tŷ 3 ystafell wely, 1 tŷ 4 ystafell wely.

Cychwynnwyd ar y gwaith ar y safle yn ystod yr hydref 2021 a disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn y Gwanwyn 2023.

Lleoliad
Beth sydd gan yr ardal i'w gynnig?

Mae Sanclêr yn dref fach wledig yn Sir Gaerfyrddin ac mae ganddi gysylltiadau gyda nifer o’r ardaloedd arfordirol poblogaidd yn Ne Orllewin Cymru.

Mae’r dref yn cynnig cyfleusterau da i breswylwyr, ceir ymdeimlad cryf o gymuned yma, ac mae’n cynnig croeso cynnes i’w hymwelwyr niferus.

Mae’n agos i brif ffordd yr A40 ac mae’n manteisio ar gysylltiadau trafnidiaeth gwych, nifer o fusnesau lleol ac amrywiaeth o weithgareddau cymunedol.

Mae’r safle drws nesaf i Ganolfan Hamdden Sanclêr ac yn agos i Ysgol Griffith Jones.

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw am y datblygiad?

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y gwaith adeiladu, cysylltwch â Ryan Parry.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau pellach am y cynllun, anfonwch e-bost at development.queries@wwha.co.uk

 

Sut i wneud cais

Ar ôl iddynt gael eu cwblhau, caiff yr eiddo hyn eu neilltuo trwy gofrestr tai Cyngor Sir Gâr.

Beth sydd gan yr ardal i'w gynnig?

Mae Sanclêr yn dref fach wledig yn Sir Gaerfyrddin ac mae ganddi gysylltiadau gyda nifer o’r ardaloedd arfordirol poblogaidd yn Ne Orllewin Cymru.

Mae’r dref yn cynnig cyfleusterau da i breswylwyr, ceir ymdeimlad cryf o gymuned yma, ac mae’n cynnig croeso cynnes i’w hymwelwyr niferus.

Mae’n agos i brif ffordd yr A40 ac mae’n manteisio ar gysylltiadau trafnidiaeth gwych, nifer o fusnesau lleol ac amrywiaeth o weithgareddau cymunedol.

Mae’r safle drws nesaf i Ganolfan Hamdden Sanclêr ac yn agos i Ysgol Griffith Jones.

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw am y datblygiad?

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y gwaith adeiladu, cysylltwch â Ryan Parry.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau pellach am y cynllun, anfonwch e-bost at development.queries@wwha.co.uk

 

Sut i wneud cais

Ar ôl iddynt gael eu cwblhau, caiff yr eiddo hyn eu neilltuo trwy gofrestr tai Cyngor Sir Gâr.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here