Clos Tawelan
Caerfyrddin
18
Cartrefi

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid adeiladu hirdymor, T Richard Jones (Betws) Ltd er mwyn creu 18 cartref rhent fforddiadwy newydd yn ardal Tre Ioan yng Nghaerfyrddin.

Mae’r datblygiad yn gymysgedd o fflatiau un ystafell wely, tai 2 a 3 ystafell wely a byngalo wedi’i addasu’n arbennig, ac fe’i adeiladir ar hen safle cartref gofal Tawelan, ar y gyffordd rhwng Heol Ffynnon Job a Llwynonn.

Cynlluniwyd y cartrefi newydd i fod yn rhai sy’n arbed ynni, wedi’u hinswleiddio’n dda ac yn fforddiadwy i breswylwyr eu rhedeg a’u gwresogi.

Cychwynnodd y gwaith ar y safle ym mis Medi 2020, a bydd yn cael ei gwblhau yng ngwanwyn 2022.

.

 

Lleoliad
Datblygiad

Beth all yr ardal ei gynnig?

Caerfyrddin yw un o drefi hynaf Cymru ac mae’n llawn hanes a chwedlau, ac mae ganddi gysylltiadau gyda Myrddin a’r Rhufeiniaid.

Mae Tre Ioan yn ardal breswyl i’r gogledd o ganol y dref, yn agos i gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac Ysbyty Dewi Sant.

Ceir gwasanaethau lleol ar y stepen drws, gan gynnwys archfarchnad Co-op a Chanolfan Hamdden a chaeau chwarae Caerfyrddin.  Ceir nifer o ysgolion cynradd ac uwchradd yn yr ardal hefyd, gan gynnwys Ysgol Tre Ioan, Ysgol Gynradd Santes Fair, Ysgol Wirfoddol Eglwysig y Model, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth ac Ysgol y Dderwen.

Mae safle bws ar Heol Ffynnon Job yn cynnig cyswllt gyda chanol y dref, sydd ychydig dros 1 cilomedr i ffwrdd.  Ceir dwy ganolfan siopa, marchnad dan do a pharc poblogaidd yng nghanol y dref.

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw am y datblygiad?

Am unrhyw ymholiadau am adeiladu’r cynllun hwn, cysylltwch ag Andrew Davies (Andrew.Davies@wwha.co.uk)

Am unrhyw ymholiadau pellach am y cynllun, anfonwch e-bost at development.queries@wwha.co.uk

Sut i wneud cais

Ar ôl eu cwblhau, caiff yr eiddo hyn eu neilltuo trwy gofrestr tai Cyngor Sir Gaerfyrddin.

 

FAQs

Beth all yr ardal ei gynnig?

Caerfyrddin yw un o drefi hynaf Cymru ac mae’n llawn hanes a chwedlau, ac mae ganddi gysylltiadau gyda Myrddin a’r Rhufeiniaid.

Mae Tre Ioan yn ardal breswyl i’r gogledd o ganol y dref, yn agos i gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac Ysbyty Dewi Sant.

Ceir gwasanaethau lleol ar y stepen drws, gan gynnwys archfarchnad Co-op a Chanolfan Hamdden a chaeau chwarae Caerfyrddin.  Ceir nifer o ysgolion cynradd ac uwchradd yn yr ardal hefyd, gan gynnwys Ysgol Tre Ioan, Ysgol Gynradd Santes Fair, Ysgol Wirfoddol Eglwysig y Model, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth ac Ysgol y Dderwen.

Mae safle bws ar Heol Ffynnon Job yn cynnig cyswllt gyda chanol y dref, sydd ychydig dros 1 cilomedr i ffwrdd.  Ceir dwy ganolfan siopa, marchnad dan do a pharc poblogaidd yng nghanol y dref.

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw am y datblygiad?

Am unrhyw ymholiadau am adeiladu’r cynllun hwn, cysylltwch ag Andrew Davies (Andrew.Davies@wwha.co.uk)

Am unrhyw ymholiadau pellach am y cynllun, anfonwch e-bost at development.queries@wwha.co.uk

Sut i wneud cais

Ar ôl eu cwblhau, caiff yr eiddo hyn eu neilltuo trwy gofrestr tai Cyngor Sir Gaerfyrddin.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here