Rhodfa Adams a Gerddi Bloomfield
Arberth, Sir Benfro.
89
cartrefi

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Mae Tai Wales & West wedi comisiynu Asbri Planning i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus am gynlluniau i ddatblygu cynllun deiliadaeth gymysg o 89 o gartrefi newydd ar safle rhwng Rhodfa Adams a Gerddi Bloomfield, Arberth, Sir Benfro.

Bydd Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio yn cychwyn ar ddydd Llun 23 Mai ac yn gorffen ar ddydd Llun 20 Mehefin.

I weld y fideo, trowch at https://vimeo.com/manage/videos/671066617/360efb0cd4

I weld y cynlluniau, trowch at https://www.asbriplanning.co.uk/statutory-pre-application-consultation/land-to-the-north-of-adams-drive-narberth-tir-ir-gogledd-o-adams-drive-arberth/

Cysylltwch â mail@asbriplanning.co.uk neu ffoniwch 02920 732652 os bydd gennych chi unrhyw ymholiadau.

Digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd

Canolfan Gymunedol Tŷ Bloomfield, dydd Mercher, 8 Mehefin, 2pm tan 7pm

Dewch i’n digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd i gyfarfod staff o WWH ac Asbri Planning ac i weld y cynlluniau a’u trafod.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here