Ffordd Yr Haearn, Lôn Clive
Grangetown, Caerdydd
52
48
fflat

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Bydd y datblygiad yn Lôn Clive, Grangetown, drws nesaf i Ikea ym Mae Caerdydd, yn cynnig 100 o gartrefi anghenion cyffredinol i’w rhentu yn ardal boblogaidd Bae Caerdydd.

Adeiladir y rhain ar hen arglawdd rheilffordd, a bydd y cynllun a fydd yn costio £16 miliwn yn cynnwys 53 o gartrefi dwy, tair a phedair ystafell wely, 48 o fflatiau un a dwy ystafell wely a llety â chymorth i bobl ifanc.

Bydd y cynllun yn dwyn tai teuluol, gyda gerddi a mannau agored, i ran o’r brifddinas sy’n cynnwys fflatiau preswyl ar y cyfan ar hyn o bryd.

Mae’r Contractwyr, Hale Construction, wedi cychwyn ar y safle, a bydd yr eiddo cyntaf yn barod yn 2021.

Lleoliad
Datblygiad
Beth sydd gan Grangetown i'w gynnig?
Mae Grangetown yn un o’r cymunedau mwyaf amrywiol yng Nghaerdydd, wedi’i lleoli rhwng canol y ddinas ac ardal y Bae.

Mae’n cynllun yn agos i lwybrau bws ac mae o fewn pellter cerdded i Ikea a pharc manwerthu Bae Caerdydd hefyd, sy’n cynnwys nifer o siopau adnabyddus y stryd fawr gan gynnwys Boots, Asda superstore, Argos, Lidl a Home Bargains.

Mae parc sglefrio a Chanolfan Hamdden Channel View yn yr ardal hefyd, ynghyd â Grangetown Hub, sy’n cynnwys asiantaethau a gwasanaethau lleol y cyngor dan un to, a lle y ceir cyfrifiaduron a mynediad i’r rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim, gwasanaethau tai a budd-daliadau;  gwasanaethau llyfrgell, cyngor ynghylch gwaith ac arian, siop goffi, Cyngor ar Bopeth, ystafell gymunedol a gweithgareddau cymunedol.

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw am y datblygiad?

Os oes gennych chi ymholiadau am unrhyw ymholiadau pellach am y cynllun, anfonwch e-bost at development.queries@wwha.co.uk

 

Sut i wneud cais

Ar ôl eu cwblhau, caiff yr eiddo hyn eu neilltuo trwy Gofrestr Tai Cyffredin Cyngor Caerdydd, a bydd angen i chi gysylltu â Chyngor Caerdydd er mwyn ymuno â’r gofrestr:

Gwefan:  www.cardiff.gov.uk

Ffôn:  029 2053 7111

Beth sydd gan Grangetown i'w gynnig?
Mae Grangetown yn un o’r cymunedau mwyaf amrywiol yng Nghaerdydd, wedi’i lleoli rhwng canol y ddinas ac ardal y Bae.

Mae’n cynllun yn agos i lwybrau bws ac mae o fewn pellter cerdded i Ikea a pharc manwerthu Bae Caerdydd hefyd, sy’n cynnwys nifer o siopau adnabyddus y stryd fawr gan gynnwys Boots, Asda superstore, Argos, Lidl a Home Bargains.

Mae parc sglefrio a Chanolfan Hamdden Channel View yn yr ardal hefyd, ynghyd â Grangetown Hub, sy’n cynnwys asiantaethau a gwasanaethau lleol y cyngor dan un to, a lle y ceir cyfrifiaduron a mynediad i’r rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim, gwasanaethau tai a budd-daliadau;  gwasanaethau llyfrgell, cyngor ynghylch gwaith ac arian, siop goffi, Cyngor ar Bopeth, ystafell gymunedol a gweithgareddau cymunedol.

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw am y datblygiad?

Os oes gennych chi ymholiadau am unrhyw ymholiadau pellach am y cynllun, anfonwch e-bost at development.queries@wwha.co.uk

 

Sut i wneud cais

Ar ôl eu cwblhau, caiff yr eiddo hyn eu neilltuo trwy Gofrestr Tai Cyffredin Cyngor Caerdydd, a bydd angen i chi gysylltu â Chyngor Caerdydd er mwyn ymuno â’r gofrestr:

Gwefan:  www.cardiff.gov.uk

Ffôn:  029 2053 7111

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here