Arolwg bodlonrwydd preswylwyr 2020: Dweud eich dweud
Dileu
Gofal Ychwanegol Treffynnon
Sir y Fflint
43
o fflatiau un ystafell wely
12
o fflatiau dwy ystafell wely
24
gofal a chymorth 24 awr ar y safle
55
o fflatiau

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Yn 2018, cychwynnwyd ar y gwaith o adeiladu ein cynllun gofal ychwanegol newydd yn Nhreffynnon, sy’n costio £8.5m.

Lleolir y cynllun ar safle hen Ysgol Perth Y Terfyn, a hwn fydd ein hail gynllun gofal ychwanegol yn Sir y Fflint.

Disgwylir i’r preswylwyr cyntaf symud i mewn erbyn dechrau 2020 a bydd modd iddynt fanteisio ar amrediad o gyfleusterau a gofal a chymorth 24 awr ar y safle.

Darparir ein cynllun gofal ychwanegol yn Nhreffynnon mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint a’r contractwr arweiniol, Anwyl Construction.

Lleoliad

Beth mae Treffynnon yn ei gynnig?

Treffynnon yw’r bumed dref fwyaf yn Sir y Fflint, a enwyd ar ôl Ffynnon St Winefride, un o Saith Rhyfeddod Cymru.  Lleolir y cynllun gofal ychwanegol gerllaw canol y dref, sy’n ardal brysur ac yn llawn siopau, caffis a mwynderau hanfodol.

Sut allaf i wneud cais i fyw yng nghynllun gofal ychwanegol Treffynnon?

Anfonwch e-bost at contactus@wwha.co.uk neu ffoniwch 0800 052 2526.

A ydw i'n gymwys i wneud cais?

Rhoddir blaenoriaeth i’r rhai sydd eisoes yn byw yn Sir y Fflint. Cynhelir asesiad o amgylchiadau pob unigolyn er mwyn pennu eu hangen am dai gofal ychwanegol.

Pa gyfleusterau fydd y cynllun gofal ychwanegol yn eu cynnwys?

Bydd y cyfleusterau yng nghynllun gofal ychwanegol Treffynnon yn debyg i’r rhai yn ein cynlluniau presennol ym Mhrestatyn, Yr Wyddgrug a’r Drenewydd.  Mae’r rhain yn cynnwys ystafelloedd cawod cysylltiedig y mae modd cerdded i mewn iddynt a cheginau gosod cyfoes (heb gynnwys nwyddau gwynion);  ystafelloedd ymolchi â chymorth;  bwyty ar y safle, a fydd yn gweini prydau ffres bob dydd;  ardaloedd lolfa ac ystafell i westeion;  cyfleusterau golchi dillad;  gerddi wedi’u tirlunio;  terasau a lle storio bygis.

FAQs

Beth mae Treffynnon yn ei gynnig?

Treffynnon yw’r bumed dref fwyaf yn Sir y Fflint, a enwyd ar ôl Ffynnon St Winefride, un o Saith Rhyfeddod Cymru.  Lleolir y cynllun gofal ychwanegol gerllaw canol y dref, sy’n ardal brysur ac yn llawn siopau, caffis a mwynderau hanfodol.

Sut allaf i wneud cais i fyw yng nghynllun gofal ychwanegol Treffynnon?

Anfonwch e-bost at contactus@wwha.co.uk neu ffoniwch 0800 052 2526.

A ydw i'n gymwys i wneud cais?

Rhoddir blaenoriaeth i’r rhai sydd eisoes yn byw yn Sir y Fflint. Cynhelir asesiad o amgylchiadau pob unigolyn er mwyn pennu eu hangen am dai gofal ychwanegol.

Pa gyfleusterau fydd y cynllun gofal ychwanegol yn eu cynnwys?

Bydd y cyfleusterau yng nghynllun gofal ychwanegol Treffynnon yn debyg i’r rhai yn ein cynlluniau presennol ym Mhrestatyn, Yr Wyddgrug a’r Drenewydd.  Mae’r rhain yn cynnwys ystafelloedd cawod cysylltiedig y mae modd cerdded i mewn iddynt a cheginau gosod cyfoes (heb gynnwys nwyddau gwynion);  ystafelloedd ymolchi â chymorth;  bwyty ar y safle, a fydd yn gweini prydau ffres bob dydd;  ardaloedd lolfa ac ystafell i westeion;  cyfleusterau golchi dillad;  gerddi wedi’u tirlunio;  terasau a lle storio bygis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here