Gofal Ychwanegol Treffynnon
Sir y Fflint
43
o fflatiau un ystafell wely
12
o fflatiau dwy ystafell wely
24
gofal a chymorth 24 awr ar y safle
55
o fflatiau

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Yn 2018, cychwynnwyd ar y gwaith o adeiladu ein cynllun gofal ychwanegol newydd yn Nhreffynnon, sy’n costio £8.5m.

Lleolir y cynllun ar safle hen Ysgol Perth Y Terfyn, a hwn fydd ein hail gynllun gofal ychwanegol yn Sir y Fflint.

Disgwylir i’r preswylwyr cyntaf symud i mewn erbyn dechrau 2020 a bydd modd iddynt fanteisio ar amrediad o gyfleusterau a gofal a chymorth 24 awr ar y safle.

Darparir ein cynllun gofal ychwanegol yn Nhreffynnon mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint a’r contractwr arweiniol, Anwyl Construction.

Lleoliad

Beth mae Treffynnon yn ei gynnig?

Treffynnon yw’r bumed dref fwyaf yn Sir y Fflint, a enwyd ar ôl Ffynnon St Winefride, un o Saith Rhyfeddod Cymru.  Lleolir y cynllun gofal ychwanegol gerllaw canol y dref, sy’n ardal brysur ac yn llawn siopau, caffis a mwynderau hanfodol.

Sut allaf i wneud cais i fyw yng nghynllun gofal ychwanegol Treffynnon?

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer cynllun gofal ychwanegol Treffynnon eto.  Os hoffech fynegi diddordeb ar yr adeg hon ac os hoffech gael diweddariadau yn y dyfodol, anfonwch e-bost at housingoptionsteam@wwha.co.uk neu ffoniwch 0800 052 2526.

A ydw i'n gymwys i wneud cais?

Rhoddir blaenoriaeth i’r rhai sydd eisoes yn byw yn Sir y Fflint. Cynhelir asesiad o amgylchiadau pob unigolyn er mwyn pennu eu hangen am dai gofal ychwanegol.

Pa gyfleusterau fydd y cynllun gofal ychwanegol yn eu cynnwys?

Bydd y cyfleusterau yng nghynllun gofal ychwanegol Treffynnon yn debyg i’r rhai yn ein cynlluniau presennol ym Mhrestatyn, Yr Wyddgrug a’r Drenewydd.  Mae’r rhain yn cynnwys ystafelloedd cawod cysylltiedig y mae modd cerdded i mewn iddynt a cheginau gosod cyfoes (heb gynnwys nwyddau gwynion);  ystafelloedd ymolchi â chymorth;  bwyty ar y safle, a fydd yn gweini prydau ffres bob dydd;  ardaloedd lolfa ac ystafell i westeion;  cyfleusterau golchi dillad;  gerddi wedi’u tirlunio;  terasau a lle storio bygis.

FAQs

Beth mae Treffynnon yn ei gynnig?

Treffynnon yw’r bumed dref fwyaf yn Sir y Fflint, a enwyd ar ôl Ffynnon St Winefride, un o Saith Rhyfeddod Cymru.  Lleolir y cynllun gofal ychwanegol gerllaw canol y dref, sy’n ardal brysur ac yn llawn siopau, caffis a mwynderau hanfodol.

Sut allaf i wneud cais i fyw yng nghynllun gofal ychwanegol Treffynnon?

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer cynllun gofal ychwanegol Treffynnon eto.  Os hoffech fynegi diddordeb ar yr adeg hon ac os hoffech gael diweddariadau yn y dyfodol, anfonwch e-bost at housingoptionsteam@wwha.co.uk neu ffoniwch 0800 052 2526.

A ydw i'n gymwys i wneud cais?

Rhoddir blaenoriaeth i’r rhai sydd eisoes yn byw yn Sir y Fflint. Cynhelir asesiad o amgylchiadau pob unigolyn er mwyn pennu eu hangen am dai gofal ychwanegol.

Pa gyfleusterau fydd y cynllun gofal ychwanegol yn eu cynnwys?

Bydd y cyfleusterau yng nghynllun gofal ychwanegol Treffynnon yn debyg i’r rhai yn ein cynlluniau presennol ym Mhrestatyn, Yr Wyddgrug a’r Drenewydd.  Mae’r rhain yn cynnwys ystafelloedd cawod cysylltiedig y mae modd cerdded i mewn iddynt a cheginau gosod cyfoes (heb gynnwys nwyddau gwynion);  ystafelloedd ymolchi â chymorth;  bwyty ar y safle, a fydd yn gweini prydau ffres bob dydd;  ardaloedd lolfa ac ystafell i westeion;  cyfleusterau golchi dillad;  gerddi wedi’u tirlunio;  terasau a lle storio bygis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here