Ffordd Blast
Brymbo, Wrecsam
18
cartrefi

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Mae Tai Wales & West yn bwriadu datblygu 18 uned newydd yn Ffordd Blast, Brymbo, Wrecsam, LL11 5BB.

Mae cynlluniau a dogfennau ategol ar gael i’w lawrlwytho.

Rydym yn ceisio’ch safbwyntiau a’ch sylwadau chi am ein cynigion, ac mae modd anfon y rhain atom mewn neges e-bost neu yn y post.

E-bost: developmentconsultations@wwha.co.uk
Post: Tai Wales & West, Tŷ Archway, 77 Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF145DU

Lleoliad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here