Clos yr Orsaf
Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr
10
fflat 1 gwely

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid datblygu tymor hir P + P Construction i ddod â 10 fflat newydd i bobl dros 55 oed i dref boblogaidd glan môr Porthcawl.  

Dechreuodd y gwaith ar y safle ym mis Mehefin 2020 ac mae disgwyl iddo gael ei gwblhau yn ystod Haf 2021. 

Lleoliad

Beth sydd gan Borthcawl i'w gynnig? 

Mae Porthcawl yn dref boblogaidd ar lan y môr gyda thraethau Baner Las, atyniadau teuluol a phromenâd mawr sy’n rhedeg ar hyd blaen y traeth.

Mae ein cynllun yng Nghlos yr Orsaf mewn lleoliad y mae galw mawr amdanoyn agos at amwynderau lleol a thaith gerdded fer i ganol y dref. Mae New Road yn cynnwys nifer o siopau a bwytai annibynnol. Tra bod canol y dref yn cynnig cyfoeth o siopau stryd fawrcaffisbariau a chyfleusterau cymunedol. 

Gerllaw mae’r Pafiliwn y Grand yn darparu cyfleoedd ar gyfer adloniant a chymdeithasu.     

 Mae’r arhosfa bysiau agosaf ar gornel Promenâd y Dwyrain sy’n cysylltu Porthcawl â Chaerdydd trwy Ben-y-bont ar Ogwr a Y Bont-faen.  

Gyda phwy ddylwn i gysylltu ynglŷn â'r datblygiad?

Ar gyfer pob ymholiad am y datblygiad hwn, e-bostiwch development.queries@wwha.co.uk 

Sut i gwneud cais?

I wneud cais am gartref ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: https://www.bridgend.gov.uk/residents/housing/housing-register/
Ffôn: 01656 643643

FAQs

Beth sydd gan Borthcawl i'w gynnig? 

Mae Porthcawl yn dref boblogaidd ar lan y môr gyda thraethau Baner Las, atyniadau teuluol a phromenâd mawr sy’n rhedeg ar hyd blaen y traeth.

Mae ein cynllun yng Nghlos yr Orsaf mewn lleoliad y mae galw mawr amdanoyn agos at amwynderau lleol a thaith gerdded fer i ganol y dref. Mae New Road yn cynnwys nifer o siopau a bwytai annibynnol. Tra bod canol y dref yn cynnig cyfoeth o siopau stryd fawrcaffisbariau a chyfleusterau cymunedol. 

Gerllaw mae’r Pafiliwn y Grand yn darparu cyfleoedd ar gyfer adloniant a chymdeithasu.     

 Mae’r arhosfa bysiau agosaf ar gornel Promenâd y Dwyrain sy’n cysylltu Porthcawl â Chaerdydd trwy Ben-y-bont ar Ogwr a Y Bont-faen.  

Gyda phwy ddylwn i gysylltu ynglŷn â'r datblygiad?

Ar gyfer pob ymholiad am y datblygiad hwn, e-bostiwch development.queries@wwha.co.uk 

Sut i gwneud cais?

I wneud cais am gartref ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae angen i chi ymuno â’r Gofrestr Tai Cyffredin trwy’r Cyngor lleol.

I wneud eich cais, cysylltwch â:
Gwefan: https://www.bridgend.gov.uk/residents/housing/housing-register/
Ffôn: 01656 643643

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here