Golwg Y Môr
Y Rhws, Bro Morgannwg
£119,000
Prisiau yn cychwyn o

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

*DIM OND 3 EIDDO SYDD AR ÔL*

Wedi’u lleoli yn safle Taylor Wimpey yng Ngolwg Y Môr, Y Rhws, y mae cryn alw amdanynt, mae gan Dai Wales & West gymysgedd o gartrefi 5, 2 a 3 ystafell wely i’w gwerthu am 70% o’u gwerth ar y farchnad.

Ar gael o fis Mehefin 2019

Prisiau yn cychwyn o £119,000 (2 ystafell wely) & £129,500 (3 ystafell wely)

Gwerthir y cartrefi trwy ein Cynllun Perchentyaeth Cost Isel.

Ragor o wybodaeth am Berchentyaeth Cost Isel, yma 

Lleoliad

I gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â Beth Christofides, Swyddog Gwerthu Preswyl yn Nhai Wales & West ar 02920 414092.

I gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â Beth Christofides, Swyddog Gwerthu Preswyl yn Nhai Wales & West ar 02920 414092.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here