Beacon House
Ffordd Mileniwm, Y Barri
£86,800

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

*GWERTHWYD* (yn amodol ar gontract)

Mae hon yn fflat llawr daear dwy ystafell wely sy’n cael ei chynnig i’w ailwerthu am £86,800, sef 70% o werth y farchnad agored o £124,000. Mae’r eiddo yn ddwy flwydd oed ac yn cael ei gynnig i’w werthu gyda lloriau, bleindiau a rhai ffitiadau, gan y perchennog presennol. Bydd blaendal a cynnig morgais yn angenrheidiol.

 

Lleoliad

Diddordeb?

I drefnu ymweliad, cysylltwch â beth Christofides, Tai Wales & West ar 02920 414092 neu Carol Price yng Nghyngor Bro Morgannwg ar 01446 709433

 

Diddordeb?

I drefnu ymweliad, cysylltwch â beth Christofides, Tai Wales & West ar 02920 414092 neu Carol Price yng Nghyngor Bro Morgannwg ar 01446 709433

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here