Ar gael nawr
Price £109.96 yr wythnos
Property Type Fflat stiwdio ar y llawr gwaelod
Property Address Llys Ben Bowen Thomas, Ffordd Gelligaled, Ystrad, CF41 7SB

Cymhwysedd

  • 50 oed a throsodd gyda phrawf meddygol
  • neu 55 oed a throsodd

Nodweddion

  • gwasanaeth larwm 24 awr ar gyfer argyfyngau
  • Lolfa breswylwyr
  • Ystafell i westeion sy’n ymweld
  • Aelodau teuluol
  • Parcio a gerddi

Disgrifiad

Stiwdio sy’n addas i 1 unigolyn ar y llawr gwaelod.

Mae’r cynllun yn manteisio ar barcio cymunol, gerddi, lolfa gymunol ac mae’n agos i’r siopau lleol a’r orsaf rheilffordd.

Lleoliad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here