Noson Agored Prentisiaethau TGCh

Cofrestrwch eich diddordeb trwy fynychu ein noson agored yn bersonol ar nos Fercher 1 Medi am 4pm trwy lenwi’r ffurflen gyswllt hon!

Mae dewis dilyn prentisiaeth yn ymrwymiad mawr, felly mae’n bwysig eich bod yn dewis gweithio i’r cwmni cywir.  Meddyliwch am funud, ai ni yw’r cwmni iawn i chi?  Byddwn yn cynnal noson agored ar 1 Medi am 4pm er mwyn eich helpu i ddarganfod mwy amdanom ni, y cyfle ac er mwyn helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.  Sicrhewch eich bod yn gofyn nifer fawr o gwestiynau, fel bod gennych chi yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch er mwyn gwneud y penderfyniad iawn.  Os oes rhywun yn eich cynorthwyo i wneud y penderfyniad hwn, ac mae ganddyn nhw gwestiwn hefyd, mae croeso i chi gysylltu a byddem wrth ein bodd yn siarad gyda chi neu nhw am ein rhaglen prentisiaeth.  Cynhelir y digwyddiad yn ein prif swyddfa.

Cynhelir digwyddiad amgen a fydd yn noson Agored Ar-lein am 6pm ar yr un diwrnod ar gyfer y rhai nad ydynt yn gallu mynychu yn bersonol.  I gofrestru eich diddordeb yn y digwyddiad ar-lein, cliciwch yma.

Fercher 1 Medi am 4pm

Tŷ Archway

77 Parc Tŷ Glas

Llanisien

Caerdydd

CF14 5DU

Noson Agored Prentisiaethau TGCh

Cofrestrwch eich diddordeb trwy fynychu ein noson agored yn bersonol ar nos Fercher 1 Medi am 4pm trwy lenwi’r ffurflen gyswllt hon!

Mae dewis dilyn prentisiaeth yn ymrwymiad mawr, felly mae’n bwysig eich bod yn dewis gweithio i’r cwmni cywir.  Meddyliwch am funud, ai ni yw’r cwmni iawn i chi?  Byddwn yn cynnal noson agored ar 1 Medi am 4pm er mwyn eich helpu i ddarganfod mwy amdanom ni, y cyfle ac er mwyn helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.  Sicrhewch eich bod yn gofyn nifer fawr o gwestiynau, fel bod gennych chi yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch er mwyn gwneud y penderfyniad iawn.  Os oes rhywun yn eich cynorthwyo i wneud y penderfyniad hwn, ac mae ganddyn nhw gwestiwn hefyd, mae croeso i chi gysylltu a byddem wrth ein bodd yn siarad gyda chi neu nhw am ein rhaglen prentisiaeth.  Cynhelir y digwyddiad yn ein prif swyddfa.

Cynhelir digwyddiad amgen a fydd yn noson Agored Ar-lein am 6pm ar yr un diwrnod ar gyfer y rhai nad ydynt yn gallu mynychu yn bersonol.  I gofrestru eich diddordeb yn y digwyddiad ar-lein, cliciwch yma.

 

Fercher 1 Medi am 4pm

Tŷ Archway

77 Parc Tŷ Glas

Llanisien

Caerdydd

CF14 5DU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here