Troseddu yn gostwng yn Sir y Fflint, diolch i Tai Wales & West

Troseddu yn gostwng yn Sir y Fflint, diolch i Tai Wales & West

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol, a oedd yn difetha dau bentref yn Sir y Fflint, Gogledd Cymru, bellach yn lleihau, diolch i sesiynau pêl-droed a ariannwyd gan Tai Wales & West.