Newyddion

02/03/2021

Cyfle i weld eich ffotograffiaeth neu’ch gwaith celf yn cael ei gyhoeddi

Sut hoffech chi weld eich ffotograffau neu’ch lluniau yn ymddangos ar glawr rhifyn y gwanwyn o’n cylchgrawn i breswylwyr, In Touch?

Rydym yn lansio ymgais i chwilio am ein “seren” nesaf i ymddangos ar y clawr.

A ydych chi wedi tynnu ffotograffau godidog o fyd natur yn ystod y flwyddyn ddiwethaf?  A yw eich plant neu’ch wyrion neu’ch wyresau wedi creu lluniau neu baentiadau yr ydych yn chi’n arbennig o falch ohonynt ac yr hoffech eu rhannu gydag eraill. Yna anfonwch nhw atom.

Mae’n hawdd, anfonwch eich ffotograffau atom neu gallwch sganio eich lluniau a’u hanfon atom mewn neges e-bost, at communications.team@wwha.co.uk erbyn dydd Llun, 15 Mawrth.

 

Alison Stokes

alison.stokes@wwha.co.uk
02920 415368 / 07484 911100
Alison yw ein Swyddog CC a Marchnata ar gyfer De a Gorllewin Cymru.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here