Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth

Mae ein Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth blynyddol, a gynhelir am y 12fed tro eleni, yn dathlu ysbryd cymunedol, dewrder a chyflawniadau ein preswylwyr ar draws Cymru.

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Cymydog Da

Mae’r wobr hon yn dathlu caredigrwydd y bobl arbennig hynny y mae eu gweithredoedd bychain o ddydd i ddydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau eu cymdogion.

Yn y rownd derfynol
Patricia Williams, Hightown, Wrecsam
Alun Bargewell, Y Rhondda
David Wood, Aberystwyth
Elizabeth Jenkins, Y Drenewydd

Mynd yn Wyrdd

Mae’r wobr hon yn cydnabod preswylwyr sydd â bysedd gwyrddion ac sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i’w hamgylchedd.

Yn y rownd derfynol
Patrick Murphy, Penarth, Bro Morgannwg
Gerddi Caia, Wrecsam
Garddwyr Tŷ Gwaunfarren, Merthyr Tudful
Angela a Des Hunt, Llys Colwyn, Conwy

Cychwyn Ffres

Mae’r wobr hon yn cydnabod y sawl sydd wedi dod trwy gyfnod anodd gan weddnewid pethau er gwell.

Yn y rownd derfynol
Jane Unwin, Abergele
Kelly Capener, Y Drenewydd
Stephen Conroy, Y Rhyl
Kelly Bayliss, Treffynnon

Wellbeing Champion

This award recognises the individuals, volunteers or groups who set an example or encourage others to improve their physical or mental health and wellbeing.

Finalists
Gwen Evans and Nick Arden for Caffi Cwmni, Cardigan
Debbie Williams, Hightown, Wrexham
Men’s Sheds Newtown
House Martins Men’s Sheds, Bettws, Bridgend.

Community Heroes

This award celebrates individuals or groups who have started something special in their Wales & West Housing community to benefit those who live there.

Finalists
Twyncarmel Youth Group, Merthyr Tydfil
Paula Hack, Tracy Coppack
and Sally Grant of Hightown Community Resource Centre, Wrexham
Viv Evans, Newtown, Powys
Claire Rees, Carmarthenshire

Fundraising Champion

This award recognises those tireless and inspirational people who work hard to raise money for many worthy causes.

Finalists
Oakmeadow Court Community Shop St Mellons, Cardiff
Tongwynlais Play Area Mums, Cardiff
Mandy Davies, Carmarthenshire
Muriel Casey, Caerphilly

Cyflawniad Eithriadol

Mae’r wobr hon yn cydnabod yr unigolion hynny sydd wedi dangos cryn benderfyniad a datblygiad personol.

Yn y rownd derfynol
Ole Constantine, Y Fflint
Louise Fordham, Caerdydd
Tîm Chwaraeon Preswylwyr Cefn Coed, Sir Benfro

Ysbrydoliaeth Arbennig

Cyflwynir y wobr untro hon ar achlysuron arbennig i unigolion neu grŵp y mae’r beirniaid yn teimlo eu bod wedi sefyll allan o’r holl gategorïau eraill.

Enillydd
Kyron Kinsey, Pen-y-bont ar Ogwr

Parsel arbennig i’r holl rai a gyrhaeddodd y rownd derfynol

Bu 2020 ychydig yn wahanol. Pan na fu modd i ni gyd ddod ynghyd, llwyddom i gydnabod a dathlu cyflawniadau ein preswylwyr o bellter diogel.

Diolch i haelioni noddwyr ein gwobrau, trefnom bod pawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol ar gyfer pob gwobr yn cael hamper foethus arbennig.

Roedd yr hamperi yn llawn cynnyrch Cymreig er mwyn cefnogi cyflenwyr lleol yn ystod cyfnod anodd, ac fe’u hanfonwyd i gartrefi’r unigolion dan sylw yn barod erbyn y Nadolig.

Dyma sylwadau rhai o’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol…

“Am hamper hyfryd, diolch yn fawr wrthym i gyd. Rhodd hyfryd i’w chael yn ystod y cyfnod ansicr hwn.”

“Diolch am yr hamper Gymreig hardd. Roeddwn yn ei gwerthfawrogi’n fawr ac wedi ei rhannu rhwng fy nghymdogion.”

Diolch i’n noddwyr

Mae eich haelioni a’ch cefnogaeth chi wedi ein helpu i ddathlu
cyflawniadau ein preswylwyr.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here