Cwestiynau Cyffredin

Ydym, mewn bron pob achos – rydym yn ymwybodol o’r hapusrwydd a’r gwmnïaeth y gall anifeiliaid anwes ei chynnig, ond gofynnwn i chi ddilyn rhai rheolau syml. A fyddech gystal ârhoi gwybod i’ch swyddog tai os ydych yn bwriadu cael anifail anwes. Pan fyddwch yn berchen ar anifail anwes, dylech ofalu amdanynt mewn ffordd gyfrifol, gan sicrhau na fyddant yn peri niwsans i gymdogion. Ni chaniateir i chi gadw unrhyw anifail sydd wedi’i gofrestru dan Ddeddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus 1976, a dim ond os ydych chi wedi cael tystysgrif eithrio gan lys y cewch chi gadw ci sydd wedi’i gofrestru dan Ddeddf Cŵn Peryglus 1991. Cysylltwch â’ch swyddog tai os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau neu os bydd angen i chi gael cyngor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here